Shtepia     |     Rreth nesh     |     Serviset     |     Klientet     |     Produktet     |     Kontaktet     |   ENGLISH

Kontakt

Per me shume informacion ju lutem kontaktoni:

ICMES Shitjet
Tel : +355 692071710                 +355 042374879


BPS - M7

Programe (SW) per komunitetin e Cash-it
Modulet programatike (software)”CashWebCommunity” mun- dësojnë bankat qendrore, bankat komerciale, kompanite e transportit “Cash-in-Transit” dhe shitësit me pakicë, të operojne një proces efikas dhe të sigurt të cash-it. Ketij komuniteti i mundësohet zbatimi i parimeve te bashkëpunimit ne punë dhe të përmirësimit cilesor te mënyrës te ndërveprimit ne tere zinxhirin e furnizimit.

Programe (Software) menaxhimi per qendrat perpunuese te Cash-it          
Qendrat perpunuese te Cash-it në bankat qendrore, banka tregtare dhe Operatorët komerciale kërkojnë automatizimin maksimal, si dhe integrimin e plotë brenda hallkave te furnizimit. Parashikimi dhe optimizimi i Cash-it, ngarkesës, si dhe përpunimi efikas dhe menaxhimi stokut bejne diferencen e madhe.

Programe (Software) menaxhimi te Cash-it per rrrjetin e shitjeve me pakice (Retail)       
Shitësit me pakicë rajonalë dhe pronarët individualë të dyqaneve duan t'u sigurojnë klientëve të tyre opsionin e pageses me para në dorë, e cila duhet të jetë e sigurt dhe e lehtë për tu menaxhuar. Me zgjidhjet tona programore, ju si shitës me pakicë (ose partnerë i asociuar d.m.th. Banka Tregtare, CIT dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve) do te jeni ne gjendje të arrini të dyja.

Cash ne trazit (CIT)                                        
Transport, planifikim dhe ekzekutim Një nga shtyllat kryesore të një biznesi modern “Cash-In-Transit(CIT)” është automatizmi i sistemet "gjurmo dhe gjej" për të arritur një operim të shkëlqyeshëm, nje shërbim shume te mire ndaj klientëve dhe marzhin më te mirë te mundshëm.

Programe menagimi per piken e Cash-it                   Koha më e mirë dhe kostoja më e ulët   
Rëndësia në rritje e zgjidhjeve të vetë-shërbimit të Cash-it, kërkon menaxhim të sofistikuar dhe optimizim të disponueshmërisë së Cash-it, përdorim efikas të tyre dhe koston më të ulët të mundshme.  

Sherbimi ndaj klientit me zgjidhjen me te mire
Manaxhimi i incidenteve, ankesave dhe problemeve ne veprimtarine e punes e lidhur me monitorimin e SLA bën diferencen ne drejtim te eksperiences se Klientit dhe për personelin perkates te Shërbimit. Ne gjithe departamentet dhe kompanitë një telefonatë gjurmohet dhe monitorohet. Ky program mundëson integrim optimal ne hallkat e furnizimit.

 

 


Shikoni gjithashtu:Shtepia     |     Rreth nesh     |     Serviset     |     Klientet     |     Produktet     |     Kontaktet     |   ENGLISH
Copyright © ICMES |  Privacy Policy