Shtepia    |    Rreth nesh    |    Serviset    |    Klientet    |    Produktet    |    Kontaktet ENGLISH

Procedurat mbi informacion e mbledhur:

Ju falenderojme qe po vizitoni website-in tone. Ne mund te mbledhim informacion si emra, email, adresa, etj., vetem atehere kur na parashtrohen vullnetarisht nga vizitoret tane (per shembull, per te bere nje porosi ose per te derguar nje CV). Ky informacion perdoret vetem per te plotesuar kerkesat tuaja specifike, ne qofte se nuk na jepni ndonje udhezim tjeter, per shembull per t'ju shtuar ne listen tone te email-it. Informactioni juaj mbahet i sigurte. Vetem punonjes te autorizuar (te cilet e mbajne keto te dhena te sigurta dhe konfidenciale) kane akses per kete informacion. Ju keni te drejte qe te zgjidhni pozicionin tuaj. Nese keni ndonje pyetje, interes, ose koment rreth procedures mund te na kontaktoni, duke perdorur email-in tone te meposhtem:


Privacy Policy:

Thank you for visiting our web site. We collect personally identifiable information, like names, postal addresses, email addresses, etc., when voluntarily submitted by our visitors (for example, to submit an order or a resume). This information is only used to fulfill your specific request, unless you give us permission to use it in another manner, for example to add you to one of our mailing lists. Your personally identifiable information is kept secure. Only authorized employees (who keep information secure and confidential) have access to this information. You are welcome to opt out of further mailings. If you have any questions, concerns, or comments about our privacy policy you may contact us using our email address below:

Email Us

Shtepia    |    Rreth nesh    |    Serviset    |    Klientet    |    Produktet    |    Kontaktet ENGLISH
Copyright © ICMES  |  Privacy Policy