Shtepia     |     Rreth nesh     |     Serviset     |     Klientet     |     Produktet     |     Kontaktet     |   ENGLISH


Njohuri-Keshillime & Transferim Teknologjie

Cilat jane disa nga elementet perberes te saj?

Ofron transferimin e njohurive dhe te teknologjise per prodhimin e produkteve dhe te proceseve qe permiresojne biznesin tuaj

Perfshin procesin e delegimit dhe te marrjes se pergjegjesise per adaptimin e teknologjise dhe perdorimin e saj

Perdor metodat e provuara dhe praktikat me te mira per transferimin e teknologjise

Marreveshje fleksibile per metodat e pageses

Cilat e bejne ICMES unike?

Njerezit tane, te cilet merren me transferim teknologjie jane teknolog ne profesion. Implementimi i teknologjise eshte shume here me i thjeshte se sa transferimi i njohurive per te bere te tjeret te perdorin teknologjine moderne. Transferimi i teknologjise vjen me pas.

Ne jemi edhe teknolog edhe trajner. Per ne implementimi i teknologjise eshte i lehte, ndersa tranferimi i saj eshte natyre e punes sone. Qe ne fillim, ne ndertojme nje plan per dhenien e njohurive te nevojshme, ne menyre progresive punonjeseve tuaj.

Mbrapa tek produktetKeshillime mbi Novacionet, Tranferimin e Teknologjise dhe Shfrytezim

ICMES pershtat trajtime te vecanta per cdo firme lokale. Si nje pjese e sherbimit, ekspertet e ICMES do te ishin te kenaqur te visitonin firmen tuaj dhe te diskutonim ne se ju do te deshironit te perfitonit nga oportunitetet qe ICMES ofron per tregun.

Stafi i ICMES-it mund te beje vleresimin e teknologjise qe mund te aplikohet nga organizata juaj. Mbi kete baze ata mund t'ju mesojne mbi oportunitet per prezantimin e teknologjise se re ne firmen tuaj, si dhe t'ju ndihmojne gjithashtu per promovimin e kesaj teknologjie me pjesen tjeter te botes.Kontrat - Negocim - Assistance


ICMES nuk ju ndihmon vetem ne gjetjen e partnereve, por ju jep gjithashtu asistence gjate fazes negocjuese te kontrates.

Asistenca mund te perfshije :
- Projektin e marreveshjes konfidenciale
- Organizimin e mbledhjes se pare,
si dhe gjetjen e vendit perkates dhe te perkthyesit, ne se eshte e nevojshme
- Organizimin e vizites tek partneri
- Pergatitjen e modelit te marreveshjes per transferimiin e teknologjiseIdentifikimin e Nevojes per llojin e Teknologise dhe/ose Kapacitetin Teknologjik

Teknologjia kerkon:
Gjetjen e zgjidhjeve teknologjike perkatese per biznesin tuaj. Ne se ju deshironi te jeni aktive ne gjetjen e novacioneve teknologjike, ICMES nepermjet partnereve te vet dhe ne marreveshje me ju mund t'ju dergoje atyre hollesira te nevojes tuaj per teknologji nepermjet rrjetit tone te marredhenieve.

ICMES do t'ju ndihmoje ju per:
- Krijimin e nje profili teknologjik ne anglisht, duke perdorur fjalet, terminologjine e duhur ne pershkrimin e kerkesave tuaja
- Ne gjetjen e e qendrave te biznesit ne Europe dhe ne rajone te tjera me interes, te cilat mund t'ju furnizojne ju me teknologji dhe ide te reja
- Identifikimin e oportuniteteve te reja per biznes.

Teknologji per tu ofruar:
- Promovimin e prodhimeve tuaja ne Europe, si dhe ne tregje te tjera me interes. Rrjeti i ICMES-it eshte aktiv ne promovimin e teknologjise se re dhe te avancuar.
- Zgjedhja e teknologjise se duhur, dokumentimi i aspeketeve pozitive, si dhe avantazheve kryesore, etj.
- Percakton partneret potenciale ne Europe ose ne rajone te tjera me interes per licensim dhe / ose marreveshje prodhimi.
- Negocim i nje marreveshje te tille.Mbeshtetje e Metejshme dhe Keshillime


ICMES nepermjet rrjetit te vete mund t'ju ndihmoje ne seleksionimin dhe identifikimin e projekteve, te cilat jane te pershtatshme per financime. Organizon takime me bizneset krysore, si dhe me operatoret me kapital te perbashket, organizon takime agjentesh financues, sic mund te jene ata per investime dhe ne se duhet nje expertize, ju ndihmon ju ne pergatitjen e pjeseve teknike te planit te biznesit per investitoret.
Ne gjithashtu mund t'ju keshillojme ju se si te mbroni arritjet tuaja teknologjike. Keshillime prej paleve te treta, si avokat per patenta, te cilet punesohen nga ana jone.

Shtepia     |     Rreth nesh     |     Serviset     |     Klientet     |     Produktet     |     Kontaktet     |   ENGLISH
Copyright © ICMES, Privacy Policy